Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Opbygning af virksomhedens website
 59 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,159I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(4)25%(15)44%(26)19%(11)5%(3)0 
 4,257I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?35%(20)49%(28)14%(8)2%(1)0%(0)0 
 4,559Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?58%(34)39%(23)2%(1)2%(1)0%(0)0 
 4,759Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?73%(43)24%(14)2%(1)0%(0)2%(1)0 
 4,258I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(18)60%(35)9%(5)0%(0)0%(0)0 
 4,658Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?62%(36)34%(20)3%(2)0%(0)0%(0)0 
 4,359I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?44%(26)46%(27)10%(6)0%(0)0%(0)0 

 4,2409Total gennemsnit / (antal besvarelser)44%(181)40%(162)12%(49)3%(13)1%(4)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.