Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Grafik og tekster til virksomhedens webside
 88 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,688Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?64%(56)33%(29)1%(1)1%(1)1%(1)0 
 4,688Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?61%(54)35%(31)3%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,487Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?49%(43)44%(38)2%(2)5%(4)0%(0)0 
 4,388I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(36)51%(45)6%(5)2%(2)0%(0)0 
 4,284I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?35%(29)51%(43)14%(12)0%(0)0%(0)0 
 3,984I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(20)50%(42)23%(19)4%(3)0%(0)1 
 3,088I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(6)24%(21)41%(36)22%(19)7%(6)0 

 4,1607Total gennemsnit / (antal besvarelser)40%(244)41%(249)13%(78)5%(29)1%(7)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.