Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 414746 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Spørgsmål
 4,3 410170 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?  
 3,2 409556 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?  
 4,0 380672 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?  
 4,2 407977 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?  
 4,2 407554 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?  
 4,2 407773 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?  
 3,9 398133 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?  

 4,0 2821835 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Tradium, Operatør ved CNC-styret revolverstanser
 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 U U Total gennemsnit / (antal besvarelser) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.