Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 414746 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Spørgsmål
 4,3410170Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 
 3,2409556I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 
 4,0380672I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 
 4,2407977Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 
 4,2407554I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 
 4,2407773Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 
 3,9398133I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 

 4,02821835Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Tradium, Operatør ved CNC-styret revolverstanser
 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUHvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUI hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUI hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUI hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUHvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUHvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUI hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 UUTotal gennemsnit / (antal besvarelser)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.