Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 414746 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Spørgsmål
 4,3 410170 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?  
 3,2 409556 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?  
 4,2 407977 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?  
 4,2 407773 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?  
 4,2 407554 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?  
 3,9 398133 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?  
 4,0 380672 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?  

 4,0 2821835 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Kursisttilfredshed - Tradium, Operatør ved CNC-styret revolverstanser
 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 U U Total gennemsnit / (antal besvarelser) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.