Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper
 57 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,056Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?14%(8)71%(40)14%(8)0%(0)0%(0)1 
 2,756I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?5%(3)14%(8)36%(20)30%(17)14%(8)1 
 3,653I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?9%(5)45%(24)43%(23)2%(1)0%(0)0 
 3,956Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?14%(8)66%(37)20%(11)0%(0)0%(0)1 
 3,857I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?18%(10)44%(25)37%(21)0%(0)2%(1)0 
 3,857Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?12%(7)63%(36)19%(11)5%(3)0%(0)0 
 3,656I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?18%(10)30%(17)45%(25)7%(4)0%(0)0 

 3,6391Total gennemsnit / (antal besvarelser)13%(51)48%(187)30%(119)6%(25)2%(9)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.