Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Lean i administrative funktioner
 112 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 112 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 45%(50)47%(53)6%(7)2%(2)0%(0)0 
 2,9 112 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 1%(1)27%(30)42%(47)21%(24)9%(10)0 
 4,0 108 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(19)68%(73)13%(14)2%(2)0%(0)0 
 4,5 111 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 52%(58)45%(50)3%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,0 112 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 21%(23)62%(69)15%(17)3%(3)0%(0)0 
 4,2 111 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 35%(39)54%(60)5%(6)5%(6)0%(0)0 
 3,9 108 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 26%(28)44%(47)26%(28)5%(5)0%(0)2 

 4,0 774 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(218)49%(382)16%(122)5%(42)1%(10)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.