Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Godstransport med lastbil
 56 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,156Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?29%(16)57%(32)9%(5)4%(2)2%(1)0 
 3,156I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(6)23%(13)41%(23)18%(10)7%(4)0 
 4,054I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?26%(14)50%(27)22%(12)2%(1)0%(0)0 
 4,354Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?46%(25)43%(23)9%(5)2%(1)0%(0)0 
 3,854I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?28%(15)35%(19)28%(15)4%(2)6%(3)0 
 4,156Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(17)55%(31)11%(6)4%(2)0%(0)0 
 4,154I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?31%(17)44%(24)22%(12)2%(1)0%(0)1 

 3,9384Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(110)44%(169)20%(78)5%(19)2%(8)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.