Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Anvendelse af pivot-tabeller
 29 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,029Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?17%(5)66%(19)14%(4)3%(1)0%(0)0 
 2,429I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?0%(0)21%(6)28%(8)21%(6)31%(9)0 
 3,625I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?16%(4)40%(10)32%(8)8%(2)4%(1)1 
 4,029Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?24%(7)59%(17)14%(4)3%(1)0%(0)0 
 3,729I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?10%(3)52%(15)34%(10)0%(0)3%(1)0 
 4,028Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?21%(6)57%(16)18%(5)4%(1)0%(0)1 
 2,829I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?3%(1)28%(8)28%(8)31%(9)10%(3)0 

 3,5198Total gennemsnit / (antal besvarelser)13%(26)46%(91)24%(47)10%(20)7%(14)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.