Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del
 448 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2447Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?32%(145)60%(269)6%(29)1%(4)0%(0)0 
 3,1447I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(37)22%(99)48%(214)17%(77)4%(20)0 
 4,0390I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(73)60%(235)20%(77)1%(4)0%(1)0 
 4,2438Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?24%(106)70%(306)5%(24)0%(2)0%(0)0 
 4,2446I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?33%(146)56%(248)11%(49)0%(2)0%(1)1 
 4,2443Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?31%(136)61%(270)8%(34)1%(3)0%(0)0 
 3,9439I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?23%(102)45%(199)27%(118)4%(19)0%(1)1 

 4,03050Total gennemsnit / (antal besvarelser)24%(745)53%(1626)18%(545)4%(111)1%(23)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.