Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Kundeservice i administrative funktioner
 100 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 100 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 43%(43)48%(48)7%(7)2%(2)0%(0)0 
 2,9 100 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 1%(1)28%(28)41%(41)22%(22)8%(8)0 
 4,0 96 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 17%(16)69%(66)12%(12)2%(2)0%(0)0 
 4,5 99 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 55%(54)42%(42)3%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,0 100 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 18%(18)63%(63)16%(16)3%(3)0%(0)0 
 4,2 99 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 33%(33)55%(54)6%(6)6%(6)0%(0)0 
 3,8 97 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 22%(21)46%(45)27%(26)5%(5)0%(0)2 

 4,0 691 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(186)50%(346)16%(111)6%(40)1%(8)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.