Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Kørsel med modulvogntog
 115 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3113Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?35%(39)61%(69)4%(5)0%(0)0%(0)0 
 3,1114I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?6%(7)24%(27)46%(53)18%(20)6%(7)0 
 4,0111I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?22%(24)59%(66)18%(20)1%(1)0%(0)0 
 4,2113Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?27%(30)69%(78)4%(5)0%(0)0%(0)0 
 4,2114I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?25%(29)68%(77)7%(8)0%(0)0%(0)0 
 4,1114Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?20%(23)74%(84)6%(7)0%(0)0%(0)0 
 3,6114I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?14%(16)51%(58)21%(24)12%(14)2%(2)1 

 3,9793Total gennemsnit / (antal besvarelser)21%(168)58%(459)15%(122)4%(35)1%(9)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.