Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Design af hjemmesider med CMS
 153 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4153Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?52%(80)40%(61)5%(8)2%(3)1%(1)0 
 2,9153I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?3%(5)25%(38)43%(66)20%(31)8%(13)0 
 4,0146I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?23%(34)60%(88)14%(20)2%(3)1%(1)0 
 4,5152Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?55%(84)41%(62)4%(6)0%(0)0%(0)0 
 4,1153I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(46)54%(83)13%(20)3%(4)0%(0)0 
 4,3152Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?41%(62)50%(76)4%(6)5%(8)0%(0)0 
 3,9148I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(36)45%(67)23%(34)7%(11)0%(0)2 

 4,01057Total gennemsnit / (antal besvarelser)33%(347)45%(475)15%(160)6%(60)1%(15)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.