Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
 54 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,154Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?19%(10)69%(37)13%(7)0%(0)0%(0)0 
 4,054Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?20%(11)61%(33)15%(8)4%(2)0%(0)0 
 3,954I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?20%(11)56%(30)22%(12)2%(1)0%(0)0 
 3,953Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?19%(10)60%(32)15%(8)4%(2)2%(1)0 
 3,651I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?10%(5)43%(22)43%(22)4%(2)0%(0)0 
 3,552I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?15%(8)31%(16)48%(25)4%(2)2%(1)0 
 3,053I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?2%(1)28%(15)43%(23)17%(9)9%(5)1 

 3,7371Total gennemsnit / (antal besvarelser)15%(56)50%(185)28%(105)5%(18)2%(7)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.