Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Produktinformation og vejledning i detailhandlen
 229 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 229 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 31%(71)66%(150)3%(7)0%(1)0%(0)0 
 3,6 228 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 20%(45)39%(90)29%(66)9%(21)3%(6)0 
 4,1 223 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 25%(55)59%(131)14%(32)2%(4)0%(1)0 
 4,4 229 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 40%(91)57%(130)3%(8)0%(0)0%(0)0 
 4,1 229 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 29%(67)55%(127)15%(34)0%(1)0%(0)0 
 4,2 228 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 29%(65)62%(141)7%(17)2%(5)0%(0)0 
 4,0 226 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(66)50%(114)10%(22)11%(24)0%(0)0 

 4,1 1592 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(460)55%(883)12%(186)4%(56)0%(7)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.