Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Personalejura i lønberegning
 39 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 39 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 33%(13)56%(22)8%(3)3%(1)0%(0)0 
 3,1 39 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 5%(2)28%(11)41%(16)23%(9)3%(1)0 
 3,9 37 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 14%(5)65%(24)19%(7)3%(1)0%(0)1 
 4,2 39 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 21%(8)77%(30)3%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,4 38 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 47%(18)45%(17)5%(2)3%(1)0%(0)1 
 4,2 38 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 32%(12)58%(22)5%(2)5%(2)0%(0)1 
 3,7 36 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 14%(5)44%(16)36%(13)6%(2)0%(0)2 

 3,9 266 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(63)53%(142)17%(44)6%(16)0%(1)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.