Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
 165 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4165Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?47%(77)47%(78)5%(8)1%(2)0%(0)0 
 3,0164I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?4%(6)30%(50)37%(60)21%(34)9%(14)0 
 4,0159I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?21%(33)64%(101)14%(22)1%(2)1%(1)1 
 4,5164Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?48%(78)51%(83)2%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,2165I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?33%(54)53%(88)12%(19)2%(4)0%(0)0 
 4,3164Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?41%(67)49%(81)5%(8)5%(8)0%(0)0 
 4,0159I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?30%(48)42%(66)24%(38)4%(7)0%(0)4 

 4,01140Total gennemsnit / (antal besvarelser)32%(363)48%(547)14%(158)5%(57)1%(15)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.