Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Likviditetsstyring
 54 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,154Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?26%(14)61%(33)11%(6)2%(1)0%(0)0 
 3,154I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(5)26%(14)35%(19)22%(12)7%(4)0 
 3,553I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?9%(5)45%(24)32%(17)13%(7)0%(0)0 
 4,254Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?22%(12)72%(39)6%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,054I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?28%(15)50%(27)19%(10)4%(2)0%(0)0 
 4,254Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?33%(18)59%(32)6%(3)2%(1)0%(0)0 
 3,749I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?16%(8)49%(24)22%(11)12%(6)0%(0)3 

 3,8372Total gennemsnit / (antal besvarelser)21%(77)52%(193)19%(69)8%(29)1%(4)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.