Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Kørsel med vogntog, kategori C/E
 52 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 52 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 35%(18)52%(27)13%(7)0%(0)0%(0)0 
 3,9 52 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 31%(16)37%(19)29%(15)2%(1)2%(1)0 
 4,0 48 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 29%(14)48%(23)21%(10)2%(1)0%(0)0 
 4,4 50 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 40%(20)56%(28)4%(2)0%(0)0%(0)0 
 3,6 52 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 21%(11)35%(18)37%(19)2%(1)6%(3)0 
 3,9 52 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 23%(12)50%(26)25%(13)2%(1)0%(0)0 
 3,9 50 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 24%(12)42%(21)34%(17)0%(0)0%(0)0 

 4,0 356 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(103)46%(162)23%(83)1%(4)1%(4)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.