Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Brug af pc på arbejdspladsen
 105 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3104Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(39)55%(57)8%(8)0%(0)0%(0)1 
 2,7103I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?4%(4)12%(12)43%(44)31%(32)11%(11)1 
 3,693I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?9%(8)52%(48)33%(31)4%(4)2%(2)1 
 4,3105Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(31)67%(70)4%(4)0%(0)0%(0)0 
 4,1103I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?27%(28)54%(56)17%(17)1%(1)1%(1)1 
 4,2105Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?31%(33)61%(64)5%(5)3%(3)0%(0)0 
 3,6102I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?16%(16)40%(41)35%(36)8%(8)1%(1)1 

 3,8715Total gennemsnit / (antal besvarelser)22%(159)49%(348)20%(145)7%(48)2%(15)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.