Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Online kommunikation til jobbrug
 126 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,3 122 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 6%(7)39%(47)42%(51)11%(13)3%(4)2 
 3,5 109 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 6%(6)47%(51)41%(45)5%(5)2%(2)1 
 2,6 125 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 2%(2)14%(17)40%(50)33%(41)12%(15)0 
 3,9 124 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 24%(30)46%(57)28%(35)2%(2)0%(0)1 
 4,1 125 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 24%(30)64%(80)8%(10)4%(5)0%(0)1 
 4,2 126 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 27%(34)63%(80)8%(10)2%(2)0%(0)0 
 4,2 126 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 26%(33)69%(87)5%(6)0%(0)0%(0)0 

 3,7 857 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 17%(142)49%(419)24%(207)8%(68)2%(21)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.