Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Anvendelse af præsentationsprogrammer
 171 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 171 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 38%(65)55%(94)6%(10)1%(2)0%(0)0 
 2,9 171 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 2%(3)29%(50)37%(63)22%(38)10%(17)0 
 4,0 157 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 17%(26)65%(102)17%(26)2%(3)0%(0)0 
 4,4 169 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 46%(78)49%(83)5%(8)0%(0)0%(0)0 
 4,0 170 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 25%(43)56%(96)16%(27)2%(4)0%(0)1 
 4,2 170 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 36%(61)54%(92)6%(11)4%(6)0%(0)0 
 3,6 164 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 15%(25)43%(70)29%(47)13%(21)1%(1)4 

 3,9 1172 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(301)50%(587)16%(192)6%(74)2%(18)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.