Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Indskrivning og formatering af mindre tekster
 101 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 100 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 36%(36)57%(57)5%(5)2%(2)0%(0)0 
 2,5 101 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 3%(3)11%(11)39%(39)29%(29)19%(19)0 
 3,8 90 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 18%(16)51%(46)27%(24)4%(4)0%(0)0 
 4,2 101 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 33%(33)58%(59)7%(7)2%(2)0%(0)0 
 4,0 100 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 28%(28)50%(50)18%(18)2%(2)2%(2)0 
 4,2 101 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 29%(29)65%(66)5%(5)0%(0)1%(1)0 
 3,3 95 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 8%(8)34%(32)38%(36)20%(19)0%(0)3 

 3,8 688 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 22%(153)47%(321)19%(134)8%(58)3%(22)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.