Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Design og automatisering af regneark
 34 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,234Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?29%(10)62%(21)9%(3)0%(0)0%(0)0 
 3,433I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(3)33%(11)42%(14)15%(5)0%(0)0 
 3,833I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?12%(4)67%(22)15%(5)6%(2)0%(0)0 
 4,133Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?18%(6)76%(25)6%(2)0%(0)0%(0)0 
 4,134I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?26%(9)59%(20)15%(5)0%(0)0%(0)0 
 4,334Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(11)62%(21)6%(2)0%(0)0%(0)0 
 3,732I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?16%(5)44%(14)34%(11)6%(2)0%(0)2 

 3,9233Total gennemsnit / (antal besvarelser)21%(48)58%(134)18%(42)4%(9)0%(0)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.