Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva, Personligt salg - kundens behov og løsninger
 654 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2652Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?25%(165)68%(441)6%(41)0%(3)0%(2)0 
 3,1648I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(47)29%(191)41%(266)15%(97)7%(47)1 
 4,0630I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(119)66%(415)13%(85)1%(9)0%(2)3 
 4,1653Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?20%(132)69%(453)10%(64)1%(4)0%(0)0 
 4,3651I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(242)54%(350)8%(52)1%(7)0%(0)1 
 4,2652Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?28%(183)64%(415)6%(42)2%(12)0%(0)1 
 4,1626I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?34%(214)48%(299)16%(102)2%(11)0%(0)1 

 4,04512Total gennemsnit / (antal besvarelser)24%(1102)57%(2564)14%(652)3%(143)1%(51)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.