Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole, Blomsterbinding, buketter og dekorationer
 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 UU Jeg har lært det, der var formålet med kursetU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U) 
 UU Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle læreU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U) 
 UU Undervisningen var godt planlagtU(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UU Læreren var god til at forklareU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U) 
 UU Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejdeU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U)UU(U)U(U) 
 UU Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UU Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?U(U)UU(U)UU(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UU Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 UU Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.