Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole, Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
 85 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,484 Jeg har lært det, der var formålet med kurset6%(5)1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)5%(4)0%(0)7%(6)10%(8)12%(10)57%(48) 
 8,381 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære6%(5)0%(0)0%(0)2%(2)0%(0)5%(4)1%(1)10%(8)11%(9)11%(9)53%(43) 
 8,380 Undervisningen var godt planlagt4%(3)1%(1)1%(1)2%(2)0%(0)4%(3)2%(2)9%(7)12%(10)11%(9)52%(42) 
 8,282 Læreren var god til at forklare7%(6)0%(0)2%(2)0%(0)2%(2)1%(1)1%(1)6%(5)13%(11)13%(11)52%(43) 
 8,381 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde7%(6)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)5%(4)5%(4)11%(9)20%(16)48%(39) 
 6,685 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(4)0%(0)5%(4)5%(4)1%(1)21%(18)9%(8)14%(12)8%(7)14%(12)18%(15) 
 5,01 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)00%(0)00%(0)100%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,581 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(3)1%(1)4%(3)1%(1)1%(1)2%(2)0%(0)2%(2)12%(10)16%(13)56%(45) 
 7,480 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?5%(4)4%(3)2%(2)1%(1)1%(1)15%(12)4%(3)2%(2)15%(12)11%(9)39%(31) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.