Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S, Befordring af fysisk handicappede passagerer
 82 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,182 Jeg har lært det, der var formålet med kurset4%(3)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)2%(2)0%(0)1%(1)5%(4)20%(16)67%(55) 
 9,179 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(2)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)1%(1)1%(1)10%(8)18%(14)63%(50) 
 9,078 Undervisningen var godt planlagt3%(2)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)10%(8)21%(16)62%(48) 
 9,380 Læreren var god til at forklare2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)8%(6)15%(12)72%(58) 
 9,376 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)8%(6)16%(12)71%(54) 
 8,282 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)2%(2)11%(9)6%(5)7%(6)20%(16)15%(12)38%(31) 
 8,756 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)11%(6)0%(0)7%(4)18%(10)16%(9)48%(27) 
 7,739 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?8%(3)0%(0)5%(2)0%(0)0%(0)8%(3)5%(2)5%(2)13%(5)8%(3)49%(19) 
 8,136 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?6%(2)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)14%(5)3%(1)0%(0)8%(3)14%(5)53%(19) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.