Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S, Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
 481 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5481 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(5)1%(5)2%(8)1%(3)2%(10)5%(23)3%(15)6%(27)15%(72)19%(89)47%(224) 
 8,5473 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(7)1%(5)1%(3)1%(3)2%(9)4%(20)3%(15)7%(32)15%(69)20%(93)46%(217) 
 8,4472 Undervisningen var godt planlagt2%(8)1%(4)1%(4)1%(7)2%(8)5%(24)4%(17)6%(29)15%(69)17%(78)47%(224) 
 8,8481 Læreren var god til at forklare2%(8)1%(5)1%(3)0%(1)1%(4)3%(13)3%(14)6%(31)10%(47)20%(97)54%(258) 
 8,6470 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(9)1%(4)1%(3)0%(2)1%(3)4%(18)4%(17)7%(33)13%(59)19%(91)49%(231) 
 6,4477 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(30)2%(8)2%(9)4%(18)3%(14)25%(117)7%(34)9%(45)15%(73)8%(39)19%(90) 
 7,956 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?5%(3)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)14%(8)2%(1)14%(8)11%(6)7%(4)45%(25) 
 7,5420 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(27)0%(2)2%(9)1%(5)2%(7)16%(66)5%(22)8%(32)9%(37)8%(34)43%(179) 
 6,2414 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?16%(68)3%(11)3%(12)1%(4)3%(13)18%(73)4%(18)6%(24)9%(37)7%(29)30%(125) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.