Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S, Godstransport med lastbil
 259 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8259 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(2)2%(4)0%(1)1%(2)2%(5)2%(4)2%(5)5%(13)16%(41)17%(45)53%(137) 
 8,3256 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(4)2%(4)1%(3)2%(5)2%(4)3%(8)5%(14)5%(12)17%(43)21%(53)41%(106) 
 7,2256 Undervisningen var godt planlagt2%(6)3%(7)3%(7)5%(13)4%(10)6%(15)12%(32)10%(25)15%(39)14%(35)26%(67) 
 8,6259 Læreren var god til at forklare2%(4)2%(4)1%(3)0%(0)2%(5)2%(4)3%(8)7%(17)16%(41)14%(35)53%(138) 
 8,4256 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(4)2%(4)2%(6)0%(0)0%(1)3%(8)3%(7)10%(26)19%(48)17%(43)43%(109) 
 8,0256 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(2)0%(1)1%(3)1%(2)1%(3)14%(35)7%(18)12%(31)12%(32)12%(30)39%(99) 
 8,6137 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)8%(11)4%(5)8%(11)9%(13)15%(20)53%(73) 
 7,7129 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?9%(12)1%(1)2%(3)0%(0)2%(3)10%(13)2%(2)3%(4)9%(12)10%(13)51%(66) 
 7,7129 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?12%(15)0%(0)1%(1)1%(1)3%(4)6%(8)2%(3)5%(6)9%(12)11%(14)50%(65) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.