Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S, EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del
 66 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,266 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(1)0%(0)2%(1)2%(1)5%(3)3%(2)5%(3)8%(5)20%(13)18%(12)38%(25) 
 8,163 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(1)2%(1)0%(0)0%(0)6%(4)3%(2)5%(3)13%(8)16%(10)16%(10)38%(24) 
 8,263 Undervisningen var godt planlagt2%(1)2%(1)0%(0)2%(1)2%(1)6%(4)6%(4)6%(4)21%(13)10%(6)44%(28) 
 8,666 Læreren var god til at forklare2%(1)2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)5%(3)11%(7)14%(9)23%(15)42%(28) 
 8,562 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(1)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)6%(4)3%(2)10%(6)16%(10)21%(13)40%(25) 
 6,464 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(3)0%(0)6%(4)5%(3)3%(2)25%(16)8%(5)8%(5)11%(7)8%(5)22%(14) 
 8,010 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)20%(2)0%(0)20%(2)10%(1)20%(2)30%(3) 
 7,561 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?8%(5)0%(0)2%(1)2%(1)2%(1)16%(10)2%(1)7%(4)7%(4)10%(6)46%(28) 
 5,860 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?23%(14)0%(0)3%(2)0%(0)5%(3)12%(7)3%(2)12%(7)8%(5)5%(3)28%(17) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.