Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S, Ajourføring for rutebuschauffører
 61 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,261 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)2%(1)8%(5)5%(3)13%(8)69%(42) 
 8,961 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)5%(3)2%(1)5%(3)2%(1)8%(5)16%(10)61%(37) 
 8,960 Undervisningen var godt planlagt2%(1)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)2%(1)3%(2)3%(2)13%(8)12%(7)62%(37) 
 9,261 Læreren var god til at forklare2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)2%(1)11%(7)20%(12)62%(38) 
 9,360 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)5%(3)10%(6)15%(9)67%(40) 
 7,060 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(3)2%(1)2%(1)3%(2)2%(1)20%(12)3%(2)12%(7)15%(9)10%(6)27%(16) 
 9,312 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(1)0%(0)0%(0)8%(1)8%(1)75%(9) 
 9,248 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(3)0%(0)4%(2)10%(5)15%(7)65%(31) 
 7,446 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?9%(4)0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)15%(7)4%(2)7%(3)15%(7)9%(4)39%(18) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.