Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S, Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
 272 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9270 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)1%(4)1%(2)0%(0)1%(3)4%(10)3%(8)4%(10)13%(36)17%(45)56%(151) 
 8,8267 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(2)1%(4)0%(1)0%(1)1%(4)4%(11)1%(4)5%(13)16%(43)14%(38)55%(146) 
 8,8265 Undervisningen var godt planlagt1%(3)2%(4)0%(0)0%(1)1%(2)3%(8)4%(10)3%(9)14%(36)17%(44)56%(148) 
 9,2270 Læreren var god til at forklare1%(3)1%(2)0%(1)0%(0)0%(0)1%(4)2%(6)1%(4)11%(30)17%(45)65%(175) 
 9,0267 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(1)1%(3)1%(2)1%(3)0%(1)3%(8)4%(10)3%(8)9%(25)17%(46)60%(160) 
 6,2270 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?12%(32)1%(4)1%(4)3%(7)3%(7)26%(69)3%(9)7%(20)16%(43)9%(24)19%(51) 
 8,136 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?8%(3)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)8%(3)0%(0)3%(1)14%(5)8%(3)56%(20) 
 7,9238 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?8%(18)1%(2)1%(3)1%(2)0%(1)10%(24)5%(11)5%(11)8%(19)8%(18)54%(129) 
 6,5236 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?14%(34)3%(8)2%(4)2%(5)3%(8)14%(34)4%(10)4%(10)7%(17)6%(14)39%(92) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.