Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
3528Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.377 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,1
(666)
8,4
(361)
8,5
(350)
8,3
(1377)
 544 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,7
(269)
8,8
(137)
8,3
(138)
8,1
(544)
 3.008 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,3
(1494)
8,8
(759)
8,4
(755)
8,0
(3008)
 1.070 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,9
(500)
9,2
(283)
8,9
(287)
9,0
(1070)
 1.174 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,8
(555)
9,2
(308)
8,9
(311)
8,9
(1174)
 278 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,2
(134)
8,6
(72)
8,7
(72)
8,0
(278)
 1.723 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,1
(851)
8,8
(438)
8,6
(434)
7,9
(1723)
 3.008 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,3
(1494)
8,8
(759)
8,4
(755)
7,9
(3008)
 537 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,7
(265)
8,8
(136)
8,3
(136)
8,1
(537)
 1.749 Godstransport med lastbil(47854)
8,8
(846)
9,5
(452)
9,2
(451)
9,1
(1749)
 1.135 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,9
(530)
9,2
(301)
9,0
(304)
9,0
(1135)
 1.467 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,5
(700)
9,3
(383)
8,8
(384)
8,8
(1467)
 5.574 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,3
(2753)
8,7
(1414)
8,5
(1407)
8,0
(5574)
 1.318 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,3
(629)
9,0
(346)
8,4
(343)
8,5
(1318)
 514 Personbefordring med bus(40531)
8,8
(234)
9,4
(140)
9,1
(140)
9,1
(514)
 2.304 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,3
(1136)
8,7
(586)
8,6
(582)
8,0
(2304)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,98,68,3
  Antal besvarelser(13056)(6875)(6849)(26780)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.