Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
2959Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017, 3. Kvartal 2017, 4. Kvartal 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.347 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,5
(666)
8,0
(342)
7,9
(339)
7,7
(1347)
 758 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,6
(353)
9,3
(207)
8,8
(198)
8,9
(758)
 788 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,7
(372)
9,4
(211)
8,9
(205)
8,9
(788)
 580 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,6
(281)
8,8
(151)
8,5
(148)
8,1
(580)
 4.275 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
6,7
(2116)
8,5
(1083)
8,0
(1076)
7,5
(4275)
 1.411 Godstransport med lastbil(47854)
8,4
(673)
9,1
(371)
8,5
(367)
8,6
(1411)
 799 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,6
(377)
9,2
(215)
8,7
(207)
8,8
(799)
 5.093 Køreteknik ajourføring(42903)
6,9
(2514)
8,6
(1294)
8,2
(1285)
7,6
(5093)
 900 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,9
(434)
8,5
(233)
7,7
(233)
8,0
(900)
 554 Personbefordring med bus(40531)
8,0
(253)
8,7
(152)
8,0
(149)
8,2
(554)
 887 Personbefordring med taxi(46927)
8,5
(415)
9,5
(236)
9,0
(236)
8,9
(887)
 4.872 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,8
(2405)
8,5
(1239)
8,0
(1228)
7,6
(4872)
 U Kvalifikation til taxikørsel(46926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,38,78,27,9
  Antal besvarelser(10859)(5734)(5671)(22264)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.