Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Lillebælt
2454Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016, 3. Kvartal 2016, 4. Kvartal 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 385 Anvendelse standardiseret arbejde for operatører(47372)
7,8
(195)
8,6
(95)
7,8
(95)
8,0
(385)
 267 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer(45083)
7,7
(131)
8,3
(68)
7,3
(68)
7,8
(267)
 1.089 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,9
(535)
9,2
(277)
8,9
(277)
8,5
(1089)
 2.572 Den personlige uddannelses- og jobplan(40041)
6,3
(1277)
8,8
(646)
8,2
(649)
7,4
(2572)
 849 Diesel, elektr. motorstyring og 4 ventilteknologi (40706)
7,7
(424)
8,4
(212)
8,0
(213)
8,0
(849)
 204 Energiservice, tekniske installationer(40633)
8,0
(100)
8,9
(52)
8,4
(52)
8,3
(204)
 550 Færdselsregulering i forbindelse med særtransport(47865)
7,9
(275)
8,6
(139)
7,8
(136)
8,0
(550)
 1.016 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,9
(496)
8,7
(261)
8,2
(259)
8,2
(1016)
 617 Inspektion for operatører i procesindustrien(40368)
7,1
(306)
8,0
(156)
7,0
(155)
7,3
(617)
 247 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
8,2
(121)
9,0
(62)
9,1
(64)
8,6
(247)
 301 Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel(40675)
8,0
(150)
8,1
(76)
7,9
(75)
8,0
(301)
 402 Kontrol og fejlfinding på dieselmotor(40670)
8,4
(201)
8,7
(100)
8,5
(101)
8,5
(402)
 1.105 Kunde/leverandørforhold for operatører(45363)
7,0
(544)
8,2
(281)
7,6
(280)
7,5
(1105)
 447 Kvalitetsstyring i virksomheden(45371)
7,1
(223)
8,1
(112)
7,7
(112)
7,5
(447)
 216 Lastbilmonteret kran, certifikat D(47478)
8,0
(104)
8,1
(56)
7,8
(56)
8,0
(216)
 357 Lean support i produktionen(47085)
7,6
(177)
7,9
(90)
7,9
(90)
7,8
(357)
 447 Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer(40665)
7,1
(223)
8,1
(112)
7,7
(112)
7,5
(447)
 191 Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen(47543)
6,8
(94)
7,7
(49)
7,3
(48)
7,1
(191)
 569 Operatør vedligehold, automatik intro(40488)
7,1
(282)
8,1
(144)
7,0
(143)
7,3
(569)
 569 Operatør vedligehold, mekanisk intro(40449)
7,1
(282)
8,1
(144)
7,0
(143)
7,3
(569)
 216 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)
6,1
(105)
7,2
(54)
7,0
(57)
6,6
(216)
 581 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)
7,6
(289)
7,9
(146)
7,9
(146)
7,7
(581)
 853 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder(47075)
7,2
(428)
8,7
(213)
8,6
(212)
7,9
(853)
 267 Sundhed og velvære for postale medarbejdere(47340)
7,7
(131)
8,3
(68)
7,3
(68)
7,8
(267)
 357 Systematisk problemløsning for operatører(43939)
7,6
(177)
7,9
(90)
7,9
(90)
7,8
(357)
 198 Teambuilding for selvstyrende grupper(45365)
7,4
(98)
7,9
(50)
7,7
(50)
7,6
(198)
 292 Udvikling af sikkerhedskultur i industrien(47076)
7,8
(145)
8,6
(74)
8,2
(73)
8,1
(292)
 514 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,7
(262)
8,0
(128)
7,3
(124)
7,2
(514)
 288 Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring(45065)
7,0
(144)
7,8
(72)
6,8
(72)
7,1
(288)
 206 Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper (45064)
6,8
(102)
7,7
(52)
7,1
(52)
7,1
(206)
 U Reparation af smykker(47625)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Omstillingseffektivisering for operatører(43978)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndtering af uheld og ulykker(47115)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Guldsmedeteknik, fatning ved forrivning(45175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Økonomi inden for transporterhvervene(47722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sølvsmedeteknik, gravering(40925)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Guldsmedeteknik, opbygning og montering(44928)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(46946)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse(46903)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Smykker, fra idé til færdigt emne(47914)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TQM for operatører i industrien.(42854)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sølvsmedeteknik, filigranarbejde efter tegning(45129)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Guldsmedeteknik, stenfatning(45158)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Guldsmedeteknik, fatning med stikkel(45169)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Guldsmedeteknik, smykkefremstilling,enkle modeller(45137)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U 3D konstruktion til ædelsmedemodeller(40685)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Produktion for operatører i procesindustrien(47290)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse(45069)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(47479)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Reparation og vedligehold af transmissionstyper(45068)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it(46939)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Manuel lagerstyring(46894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Enhedslaster(45077)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerøkonomi(31843 2)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundebetjening - lager(45078)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerindretning og lagerarbejde(45074)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme(45884)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sidemandsoplæring(40373)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerøkonomi(40967)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejsning proces 135(44676)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører(48002)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil(47854)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Modulvogntog sammenkobling og regler(48183)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører(47851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blokvognskørsel(45111)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Operatørstyret optimering af vedligeholdet(40661)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Miljøarbejde i industrien (42841)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,38,47,97,7
  Antal besvarelser(8021)(4079)(4072)(16172)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.