Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Lillebælt
 2484 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2014, 3. Kvartal 2014, 4. Kvartal 2014
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 634 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) 39%(245)47%(297)11%(70)3%(19)0%(3)0 
 U U Anvendelse af RFID i lagerarbejdet(40892) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Blokvognskørsel(45111) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 444 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141) 31%(138)54%(240)13%(58)2%(8)0%(0)0 
 U U Byggeledelse - tidsplanlæg. ved bygge-/anlægsopg.(44984) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Byggepladslogistik(43749) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Destillation i procesindustrien(46821) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører(40709) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 279 EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører(48002) 21%(58)59%(165)14%(40)4%(11)2%(5)0 
 U U EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører(40708) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører(47851) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Emaljeteknik(42522) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Energiservice, tekniske installationer(40633) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fejlfinding på automatik og instrumentering(45940) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fejlfinding på komplekse procesanlæg(45941) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Frihåndstegning for guld- og sølvsmede(47304) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 725 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592) 43%(310)43%(314)11%(83)2%(13)1%(5)1 
 U U Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme(45884) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Guldsmedeteknik, fatning med stikkel(45169) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Guldsmedeteknik, fatning ved forrivning(45175) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Guldsmedeteknik, opbygning og montering(44928) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Guldsmedeteknik, smykkefremstilling,enkle modeller(45137) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Guldsmedeteknik, stenfatning(45158) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Inspektion for operatører i procesindustrien(40368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd(44978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jura i byggeriet - anvendelse(45422) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation i teams(45366) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og feedback i administrativt arbejde(47297) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads(43748) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 986 Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) 19%(189)58%(575)18%(176)4%(41)1%(5)1 
 U U Kundeservice(45261) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kundeservice i administrative funktioner(47296) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Køre- og hviletidsregler(44722) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Køreteknik ajourføring(42903) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat D(47478) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(47479) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 1051 Lean support i produktionen(47085) 18%(192)60%(627)16%(173)4%(45)1%(14)1 
 U U Ledelse af teams/produktionsgrupper(43573) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse og samarbejde(47753) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatørstyret optimering af vedligeholdet(40661) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PID regulering af procesanlæg (44221) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen(43578) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 554 Postal Facility Management, værdier og jobområde(46382) 34%(190)49%(269)12%(66)4%(20)2%(9)1 
 U U Produktdokumentation for guld og sølv(47368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 1403 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) 31%(437)49%(694)15%(211)3%(46)1%(15)5 
 U U Prøvetagning og driftsanalyse for operatører(44232) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Reparation af smykker(47625) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Reparation og vedligehold af transmissionstyper(45068) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 262 Sidemandsoplæring(40373) 21%(55)52%(137)16%(43)8%(22)2%(5)0 
 4,0 1791 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder(47075) 26%(458)57%(1023)14%(248)3%(48)1%(14)1 
 U U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 282 Sikkert postarbejde registrering af skader /ulykke(40577) 41%(116)49%(139)9%(24)1%(2)0%(1)0 
 4,0 2751 Sundhed og velvære for postale medarbejdere(47340) 23%(646)57%(1579)16%(436)3%(69)1%(21)6 
 U U Sølvsmedeteknik, filigranarbejde efter tegning(45129) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sølvsmedeteknik, gravering(40925) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sølvsmedeteknik, smedeteknikker(47654) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 446 Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse(46903) 36%(160)56%(249)7%(29)1%(5)1%(3)0 
 U U Tanktransport - adfærd ved aflæsning(45596) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udvikling af sikkerhedskultur i industrien(47076) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 333 Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring(45065) 27%(90)48%(161)18%(61)5%(17)1%(4)0 
 U U Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper (45064) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/-analyse(45069) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomistyring i virksomheder(44319) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(U)53%(U)15%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.