Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
434Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020, 2. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 312 Den styrkede pædagogiske læreplan(48384)
9,0
(156)
9,1
(78)
8,8
(78)
9,0
(312)
 360 Medicinadministration(48101)
8,4
(180)
9,1
(90)
7,3
(90)
8,3
(360)
 430 Medvirken ved medicinadministration(49489)
7,7
(217)
9,0
(106)
7,8
(107)
8,1
(430)
 216 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde(48670)
9,0
(108)
9,2
(54)
9,0
(54)
9,0
(216)
 272 Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19(49633)
7,1
(131)
8,4
(72)
7,7
(69)
7,6
(272)
 419 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
8,8
(208)
8,9
(105)
9,0
(106)
8,9
(419)
 419 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
8,8
(208)
8,9
(105)
9,0
(106)
8,9
(419)
 200 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,9
(100)
8,5
(50)
7,3
(50)
8,4
(200)
 396 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(48040)
8,4
(196)
9,2
(100)
8,4
(100)
8,6
(396)
 U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken til rehabilitering(40126)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,48,98,38,5
  Antal besvarelser(1504)(760)(760)(3024)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.