Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
582Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 326 Affald - fraktioner(49329)
8,3
(163)
9,1
(81)
8,4
(82)
8,5
(326)
 326 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
8,3
(163)
9,1
(81)
8,4
(82)
8,5
(326)
 261 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,3
(132)
8,1
(65)
8,4
(64)
7,7
(261)
 295 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,3
(147)
8,8
(75)
8,6
(73)
8,5
(295)
 326 Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik(43478)
8,3
(163)
9,1
(81)
8,4
(82)
8,5
(326)
 414 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
7,5
(206)
8,6
(103)
8,5
(105)
8,0
(414)
 251 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,5
(125)
8,5
(62)
8,5
(64)
8,0
(251)
 431 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
7,8
(218)
8,8
(106)
8,6
(107)
8,3
(431)
 U Grundlæggende beskæring(40842)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat.(47200)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader(45858)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde i teams(49376)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling af teams(49382)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tegningsforståelse i træ-og møbelindustri(48857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ATEX, anvendelse(40191)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde(45140)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter(47429)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Digital efterbehandling/videofilformater og workfl(49049)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kendskab til udførelse af dyreforsøg(12581 3)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien(48864)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Design - Målgruppe og budskab(46779)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien(40274)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde i grupper i virksomheden(45983)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,98,88,58,3
  Antal besvarelser(1317)(654)(659)(2630)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.