Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Fyn ApS
935Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 215 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,3
(106)
9,2
(55)
8,9
(54)
8,7
(215)
 1.038 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,7
(512)
9,0
(265)
8,6
(261)
8,3
(1038)
 346 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,9
(163)
9,3
(91)
9,3
(92)
9,1
(346)
 370 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,9
(175)
9,3
(97)
9,3
(98)
9,1
(370)
 1.045 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,7
(515)
9,0
(267)
8,7
(263)
8,3
(1045)
 215 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,3
(106)
9,2
(55)
8,9
(54)
8,7
(215)
 388 Godstransport med lastbil(47854)
8,3
(189)
8,8
(99)
8,0
(100)
8,3
(388)
 633 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,9
(313)
9,2
(160)
8,9
(160)
9,0
(633)
 240 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
6,7
(116)
8,5
(62)
8,1
(62)
7,5
(240)
 368 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,9
(173)
9,3
(97)
9,3
(98)
9,1
(368)
 350 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,8
(164)
9,5
(93)
9,2
(93)
9,1
(350)
 1.253 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(618)
9,0
(320)
8,7
(315)
8,3
(1253)
 231 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,7
(112)
9,6
(60)
9,0
(59)
9,0
(231)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,29,18,88,6
  Antal besvarelser(3262)(1721)(1709)(6692)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.