Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
826Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 291 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,5
(145)
8,0
(73)
8,2
(73)
7,8
(291)
 316 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
6,9
(154)
8,4
(80)
7,7
(82)
7,5
(316)
 962 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
8,1
(480)
9,1
(244)
9,1
(238)
8,6
(962)
 188 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,7
(88)
9,6
(50)
9,6
(50)
9,2
(188)
 962 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
8,1
(480)
9,1
(244)
9,1
(238)
8,6
(962)
 213 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,4
(105)
8,9
(54)
8,6
(54)
8,1
(213)
 391 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(183)
8,8
(104)
8,5
(104)
8,3
(391)
 870 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,0
(434)
8,9
(217)
8,3
(219)
8,3
(870)
 190 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,7
(90)
9,8
(50)
9,6
(50)
9,2
(190)
 1.175 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
8,0
(585)
9,1
(298)
9,0
(292)
8,5
(1175)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,09,08,88,4
  Antal besvarelser(2744)(1414)(1400)(5558)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.