Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS
2103Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 574 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,3
(281)
9,0
(148)
9,0
(145)
8,7
(574)
 318 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,4
(154)
8,6
(82)
8,4
(82)
8,0
(318)
 2.785 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,4
(1378)
9,0
(705)
8,6
(702)
8,1
(2785)
 338 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,2
(157)
8,1
(92)
8,0
(89)
8,1
(338)
 331 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,2
(154)
8,1
(90)
8,0
(87)
8,1
(331)
 2.785 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,4
(1378)
9,0
(705)
8,6
(702)
8,1
(2785)
 410 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,4
(198)
8,3
(106)
8,3
(106)
7,9
(410)
 821 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
8,4
(410)
9,2
(206)
8,9
(205)
8,7
(821)
 491 Godstransport med lastbil(47854)
7,6
(235)
8,2
(129)
7,3
(127)
7,7
(491)
 3.170 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,3
(1590)
8,5
(791)
7,9
(789)
7,8
(3170)
 331 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,2
(154)
8,1
(90)
8,0
(87)
8,1
(331)
 3.188 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,4
(1572)
8,9
(809)
8,6
(807)
8,1
(3188)
 294 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,8
(135)
9,1
(80)
8,7
(79)
8,9
(294)
 290 Personbefordring med bus(40531)
7,1
(135)
7,8
(76)
7,1
(79)
7,3
(290)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,88,48,1
  Antal besvarelser(7931)(4109)(4086)(16126)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.