Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Fyn ApS
1038Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 808 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
8,1
(401)
9,3
(205)
8,9
(202)
8,6
(808)
 357 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,6
(172)
9,5
(93)
9,6
(92)
9,1
(357)
 388 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,5
(188)
9,5
(100)
9,6
(100)
9,0
(388)
 808 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
8,1
(401)
9,3
(205)
8,9
(202)
8,6
(808)
 229 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
8,5
(114)
9,5
(57)
9,2
(58)
8,9
(229)
 246 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(119)
8,5
(64)
8,0
(63)
8,1
(246)
 2.077 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,2
(1038)
9,5
(519)
9,1
(520)
8,8
(2077)
 529 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
7,4
(256)
9,2
(134)
8,9
(139)
8,2
(529)
 380 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,6
(184)
9,4
(99)
9,6
(97)
9,1
(380)
 298 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,5
(143)
9,6
(77)
9,0
(78)
9,0
(298)
 989 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
8,2
(493)
9,3
(250)
8,9
(246)
8,6
(989)
 211 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,1
(103)
8,4
(54)
7,7
(54)
8,1
(211)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,29,39,08,7
  Antal besvarelser(3612)(1857)(1851)(7320)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.