Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordjylland A/S
944Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 261 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(124)
9,1
(67)
8,9
(70)
8,4
(261)
 988 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,7
(490)
8,9
(248)
8,8
(250)
8,3
(988)
 988 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,7
(490)
8,9
(248)
8,8
(250)
8,3
(988)
 364 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,0
(181)
9,5
(92)
8,8
(91)
8,1
(364)
 268 Godstransport med lastbil(47854)
7,9
(129)
8,9
(69)
8,2
(70)
8,2
(268)
 1.833 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,1
(923)
8,9
(457)
8,5
(453)
8,4
(1833)
 1.106 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(548)
8,9
(278)
8,9
(280)
8,4
(1106)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,98,78,3
  Antal besvarelser(2885)(1459)(1464)(5808)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.