Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
2879Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 858 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,4
(424)
8,6
(221)
8,5
(213)
8,0
(858)
 244 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
9,1
(120)
9,8
(62)
9,5
(62)
9,4
(244)
 262 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,1
(128)
8,3
(66)
7,5
(68)
7,5
(262)
 1.593 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
6,7
(791)
8,3
(402)
7,6
(400)
7,3
(1593)
 1.209 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,2
(571)
9,3
(321)
8,9
(317)
8,7
(1209)
 1.305 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,3
(619)
9,3
(345)
9,0
(341)
8,7
(1305)
 1.593 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
6,7
(791)
8,3
(402)
7,6
(400)
7,3
(1593)
 434 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
6,8
(215)
8,2
(109)
7,2
(110)
7,2
(434)
 1.445 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,0
(722)
8,4
(359)
7,3
(364)
7,4
(1445)
 755 Godstransport med lastbil(47854)
7,6
(357)
8,4
(197)
7,2
(201)
7,7
(755)
 5.941 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,6
(2965)
8,9
(1497)
8,3
(1479)
8,1
(5941)
 1.241 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,2
(588)
9,3
(329)
9,0
(324)
8,7
(1241)
 1.812 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,6
(881)
8,8
(468)
8,4
(463)
8,1
(1812)
 327 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,1
(154)
8,9
(87)
8,2
(86)
8,3
(327)
 440 Personbefordring med bus(40531)
7,7
(201)
8,9
(118)
8,2
(121)
8,2
(440)
 282 Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
7,7
(136)
8,9
(74)
8,8
(72)
8,3
(282)
 2.027 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,7
(1006)
8,2
(511)
7,5
(510)
7,3
(2027)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuschauffør(48903)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,78,18,0
  Antal besvarelser(10669)(5568)(5531)(21768)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.