Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS
3191Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.057 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,0
(510)
9,2
(275)
9,1
(272)
8,6
(1057)
 819 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,7
(403)
9,1
(207)
8,6
(209)
8,3
(819)
 5.520 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,5
(2741)
9,1
(1396)
8,8
(1383)
8,2
(5520)
 508 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,7
(232)
9,6
(138)
9,2
(138)
9,1
(508)
 483 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,7
(219)
9,6
(132)
9,2
(132)
9,0
(483)
 5.520 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,5
(2741)
9,1
(1396)
8,8
(1383)
8,2
(5520)
 1.001 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,6
(494)
9,0
(254)
8,5
(253)
8,2
(1001)
 1.153 Godstransport med lastbil(47854)
8,3
(556)
8,4
(297)
8,0
(300)
8,2
(1153)
 254 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,1
(130)
9,3
(62)
8,5
(62)
8,5
(254)
 488 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,6
(223)
9,6
(133)
9,2
(132)
9,1
(488)
 6.521 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,5
(3235)
9,1
(1650)
8,7
(1636)
8,2
(6521)
 830 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,7
(403)
8,5
(213)
7,5
(214)
7,9
(830)
 362 Personbefordring med bus(40531)
7,8
(176)
8,2
(93)
7,7
(93)
7,9
(362)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,69,08,78,3
  Antal besvarelser(12063)(6246)(6207)(24516)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.