Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Fyn ApS
1358Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 288 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(142)
8,7
(72)
8,5
(74)
8,2
(288)
 238 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,6
(118)
9,2
(60)
9,0
(60)
8,9
(238)
 1.637 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,8
(817)
9,1
(411)
8,8
(409)
8,4
(1637)
 304 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
9,4
(141)
9,6
(82)
9,4
(81)
9,4
(304)
 283 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
9,3
(132)
9,6
(76)
9,4
(75)
9,4
(283)
 1.653 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,8
(825)
9,1
(415)
8,8
(413)
8,4
(1653)
 238 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,6
(118)
9,2
(60)
9,0
(60)
8,9
(238)
 615 Godstransport med lastbil(47854)
8,3
(297)
9,1
(161)
8,1
(157)
8,5
(615)
 715 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,6
(358)
9,6
(181)
9,1
(176)
9,0
(715)
 799 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
7,4
(382)
9,1
(206)
8,9
(211)
8,3
(799)
 290 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
9,2
(136)
9,6
(77)
9,4
(77)
9,3
(290)
 588 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
9,1
(283)
9,4
(153)
9,2
(152)
9,2
(588)
 1.922 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
8,0
(959)
9,2
(482)
8,8
(481)
8,5
(1922)
 448 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,0
(216)
8,5
(116)
7,9
(116)
8,1
(448)
 187 Personbefordring med bus(40531)
7,5
(89)
8,2
(48)
7,0
(50)
7,5
(187)
 U Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer(45083)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,19,28,88,6
  Antal besvarelser(5013)(2600)(2592)(10205)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.