Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
412Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 420 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
8,8
(210)
9,6
(105)
9,6
(105)
9,2
(420)
 212 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,9
(104)
9,7
(54)
9,4
(54)
8,8
(212)
 233 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,0
(113)
9,7
(60)
9,4
(60)
8,8
(233)
 420 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
8,8
(210)
9,6
(105)
9,6
(105)
9,2
(420)
 276 Godstransport med lastbil(47854)
8,2
(131)
9,3
(71)
9,2
(74)
8,7
(276)
 228 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,0
(112)
9,8
(58)
9,5
(58)
8,8
(228)
 554 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,8
(267)
9,4
(144)
9,0
(143)
8,6
(554)
 452 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
8,9
(226)
9,7
(113)
9,6
(113)
9,2
(452)
 U EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,49,69,48,9
  Antal besvarelser(1373)(710)(712)(2795)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.