Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
1082Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 204 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,1
(101)
9,5
(53)
9,4
(50)
8,8
(204)
 1.733 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,4
(862)
8,8
(439)
8,6
(432)
8,1
(1733)
 280 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
9,3
(130)
9,9
(76)
9,7
(74)
9,5
(280)
 277 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,8
(127)
9,7
(76)
9,5
(74)
9,3
(277)
 1.733 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,4
(862)
8,8
(439)
8,6
(432)
8,1
(1733)
 685 Godstransport med lastbil(47854)
8,1
(325)
8,4
(178)
8,1
(182)
8,2
(685)
 271 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
9,0
(125)
9,6
(74)
9,6
(72)
9,3
(271)
 1.916 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,4
(951)
8,8
(487)
8,6
(478)
8,0
(1916)
 488 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,1
(231)
8,6
(129)
7,7
(128)
8,1
(488)
 255 Personbefordring med bus(40531)
8,0
(119)
8,9
(68)
8,0
(68)
8,2
(255)
 U Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,98,68,2
  Antal besvarelser(3833)(2019)(1990)(7842)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.