Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
2813Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.082 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,3
(548)
8,3
(271)
7,9
(263)
7,7
(1082)
 276 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,1
(138)
8,6
(72)
7,7
(66)
7,6
(276)
 432 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
6,9
(213)
8,4
(109)
7,7
(110)
7,5
(432)
 2.247 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,3
(1116)
8,7
(567)
8,0
(564)
7,8
(2247)
 1.597 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,0
(786)
9,1
(407)
8,9
(404)
8,5
(1597)
 1.663 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,0
(821)
9,1
(422)
8,9
(420)
8,5
(1663)
 237 Billettering og kundeservice(45288)
8,3
(113)
9,3
(62)
8,5
(62)
8,6
(237)
 2.247 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,3
(1116)
8,7
(567)
8,0
(564)
7,8
(2247)
 708 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,0
(351)
8,5
(181)
7,7
(176)
7,5
(708)
 1.463 Godstransport med lastbil(47854)
7,5
(714)
8,3
(375)
7,6
(374)
7,7
(1463)
 1.178 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,5
(594)
8,8
(292)
8,2
(292)
8,0
(1178)
 1.638 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,0
(807)
9,1
(417)
8,9
(414)
8,5
(1638)
 2.214 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,7
(1096)
9,0
(559)
8,6
(559)
8,3
(2214)
 446 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,2
(215)
9,5
(115)
8,9
(116)
8,7
(446)
 886 Personbefordring med bus(40531)
7,7
(425)
8,9
(229)
8,5
(232)
8,2
(886)
 194 Rutebuskørsel(44436)
9,3
(90)
9,9
(52)
9,8
(52)
9,6
(194)
 2.955 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,3
(1467)
8,6
(748)
7,9
(740)
7,8
(2955)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,88,38,1
  Antal besvarelser(10610)(5445)(5408)(21463)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.